Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou, Komenského 8

IČO: 48895555

 

Základní údaje o škole
 
Organizace pracuje pod názvem Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou.
 
 Zřizovatelem organizace je kraj Vysočina.
  
 
 
 
Součástmi uvedenými ve zřizovací listině jsou:
 
1. Praktická škola
2. Speciálně pedagogické centrum

 

Vítejte na našich stránkách.